Izoline - dobre styropiany
Biuro Obsługi Klienta „Izoline”
nr telefonu (25) 759 32 23 wew. 133
adres mailowy izoline.info@lshpl.com
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Bukowińska 24A/83
02-703 Warszawa

tel. (25) 759 32 23

Adres do korespondencji:
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
 
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24 A/83, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000480486, posługująca się numerem NIP 9522126549, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (uiszczony w całości) 50 100,00 zł.

Komunikacja z akcjonariuszami