Izoline - dobre styropiany
kontakt
cennik materiałów

Pobierz dokumenty techniczne

Deklaracje właściwości użytkowych

IZOLINE FASADA STANDARD
IZOLINE FASADA PLUS
IZOLINE FASADA EXTRA
IZOLINE FASADA PREMIUM
IZOLINE FASADA PASYWNA PLUS
IZOLINE FASADA PASYWNA EXTRA
IZOLINE FASADA PASYWNA PREMIUM
IZOLINE DACH PODŁOGA STANDARD
IZOLINE DACH PODŁOGA PLUS
IZOLINE DACH PODŁOGA EXTRA
IZOLINE DACH PODŁOGA PREMIUM
IZOLINE PARKING EXTRA
IZOLINE PARKING PREMIUM
IZOLINE HYDRO
IzoAkustyk

Karty techniczne

IZOLINE FASADA STANDARD
IZOLINE FASADA PLUS
ZOLINE FASADA EXTRA
IZOLINE FASADA PREMIUM
IZOLINE FASADA PASYWNA PLUS
IZOLINE FASADA PASYWNA EXTRA
IZOLINE FASADA PASYWNA PREMIUM
IZOLINE DACH PODŁOGA STANDARD
IZOLINE DACH PODŁOGA PLUS
IZOLINE DACH PODŁOGA EXTRA
IZOLINE DACH PODŁOGA PREMIUM
IZOLINE PARKING EXTRA
IZOLINE PARKING PREMIUM
IZOLINE HYDRO
IzoAkustyk

IZOLAMIN NRO - PŁYTY LAMINOWANE PAPĄ

KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
KDWU IZO 70
KDWU IZO 80
KDWU IZO 100
KDWU IZO 150
KDWU IZO 200

KARTA TECHNICZNA
IZOLAMIN NRO

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
IZOITB KOT 2018 0550 WYDANIE 1 KLAUZULA

Pobierz dokumenty reklamacyjne

PROCEDURA REKLAMACYJNA
PROTOKÓŁ REKLAMACJI

ATEST HIGIENICZNY PZH

ATEST HIGIENICZNY IZOLINE
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Twarda 4/294
00-105 Warszawa

tel. (25) 759 32 23

Adres do korespondencji:
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
 
LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 4/294, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000480486, posługująca się numerem NIP 9522126549, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (uiszczony w całości) 50 100,00 zł.

Komunikacja z akcjonariuszami